تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین

به گزارش وبلاگ پایگاه داده، علیرغم تلاش ها جهت کاهش خطرات، تغییرات اقلیم ناشی از فعالیت های انسانی باعث اختلال خطرناک و گسترده در طبیعت شده و زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. دانشمندان در آخرین گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) که امروز منتشر شده، اظهارکردند که مردم و زیست بوم های دارای کمترین توانایی مقابله، بیشترین آسیب را متحمل می شوند.

تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین

به گزارش وبلاگ پایگاه داده هوسونگ لی - رئیس هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی - گفت: این گزارش هشداری نگران کننده در مورد عواقب عدم اقدام است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که این [گزارش] نشان می دهد تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی و فزاینده علیه رفاه ما و سیاره ای سالم است. اقدامات امروز ما نحوه سازگاری مردم و واکنش طبیعت به خطرات روزافزون اقلیمی را شکل خواهد داد.

با گرمایش زمین به مقدار 1.5 درجه سانتیگراد (برابر با 2/7 درجه فارنهایت) دنیا طی دو دهه آینده با مخاطرات اقلیمی متعدد و اجتناب ناپذیر روبه رو خواهد شد حتی افزایش موقت این سطح از گرمایش، اثرات شدید دیگری در پی خواهد داشت که برخی از آن ها غیرقابل برگشت خواهند بود. خطرات در کمین جوامع افزایش خواهد یافت و زیرساخت ها و سکونتگاه های ساحلی کم ارتفاع را نیز در بر خواهد گرفت.

خلاصه مدیریتی گزارش کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، تحت عنوان تغییرات اقلیمی 2022: تأثیرات، سازگاری و آسیب پذیری در روز یکشنبه، 27 فوریه 2022 (8 اسفند 1400)، از طریق 195 دولت عضو این هیئت از طریق جلسه ای مجازی تصویب شد که طی دو هفته از 14 فوریه (25 بهمن) برگزار شده بود.

اقدام فوری جهت مقابله با خطرات فزاینده لازم است

افزایش امواج گرما، خشکسالی و سیل در حال حاضر از آستانه تحمل گیاهان و حیوانات فراتر رفته و سبب مرگ ومیر دسته جمعی گونه هایی مانند درختان و مرجان ها شده است. این تغییرات اقلیمی شدید، همزمان به وقوع می پیوندند و اثرات زنجیره ای ایجاد می کنند که مدیریت آن ها به طور فزاینده ای سخت است. این تغییرات میلیون ها نفر به خصوص در آفریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی، جزایر کوچک و قطب شمال را در معرض ناامنی شدید غذایی و آبی قرار داده است.

برای جلوگیری از نابودی فزاینده زندگی، تنوع زیستی و زیرساخت ها، همزمان با کاهش سریع و عمیق انتشار گازهای گلخانه ای، اقدامات بلندپروازانه و سریعی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی لازم است. گزارش نو نشان می دهد که تا به امروز، پیشرفت در زمینه سازگاری نامتوازن بوده و شکاف های فزاینده ای بین اقدامات انجام شده و آنچه برای مقابله با خطرات فزاینده لازم است، وجود دارد. این شکاف ها در میان جمعیت های کم درآمد بیشتر است.

گزارش کارگروه دوم، دومین بخش از ششمین گزارش ارزیابی هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی است که در سال جاری تکمیل خواهد شد.

هوسونگ لی گفت: این گزارش وابستگی متقابل اقلیم، تنوع زیستی و مردمان را تأیید می کند و علوم طبیعی، اجتماعی و مالی را بیش از ارزیابی های قبلی این هیئت ادغام می کند. این بر ضرورت اقدامی فوری و بلندپروازانه تر برای رسیدگی به خطرات اقلیمی تأکید می کند. اقدامات نصفه و نیمه دیگر کارآمد نیست.

محافظت از طبیعت و تقویت آن کلید تضمین آینده ای قابل زندگی است

گزینه هایی برای سازگاری با اقلیمی در حال تغییر وجود دارد. این گزارش بینش نوی در مورد توان بالقوه طبیعت نه تنها برای کاهش خطرات اقلیمی بلکه برای بهبود زندگی مردم ارائه می دهد.

هانس اتو پورتنر - رییس مشترک کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی- گفت: زیست بوم های سالم در برابر تغییرات اقلیمی تاب آورتر هستند و خدمات حیاتی مانند غذا و آب تمیز ارائه می دهند. با احیای زیست بوم های تخریب شده و حفاظت مؤثر و منصفانه 30 تا 50 درصد از سطح زمین، آب های شیرین و زیستگاه های اقیانوسی، جامعه می تواند از ظرفیت طبیعت برای جذب و ذخیره کربن بهره مند شود و ما می توانیم پیشرفت به سوی توسعه پایدار را تسریع کنیم اما حمایت مالی و سیاسی کافی لازم است.

دانشمندان خاطرنشان می کنند که تغییرات اقلیمی با روندهای دنیای مانند استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، شهرنشینی روبه رشد، نابرابری های اجتماعی، تلفات و خسارات ناشی از حوادث شدید و همه گیری در تعامل است و توسعه آینده را به خطر می اندازد.

دبرا رابرتز - رییس مشترک کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییر اقلیم - گفت: ارزیابی ما به وضوح نشان می دهد که مقابله با این چالش های مختلف شامل همکاری همه - دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی - برای اولویت دهی به کاهش خطر همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

وی در ادامه گفت: به این صورت منافع مختلف، ارزش ها و دیدگاه های دنیای می توانند منطبق شوند. با ترکیب دانش و فناوری، به همراه دانش بومی و محلی راه حل ها می توانند موثرتر باشند. شکست در دستیابی به تاب آوری اقلیمی و توسعه پایدار به ایجاد آینده ای غیربهینه برای مردم و طبیعت منجر خواهد شد.

شهرها: کانون اثرات و خطرات، و همزمان بخش مهمی از راه حل

این گزارش ارزیابی دقیقی از اثرات تغییرات اقلیمی، خطرات و تاثیر آن در شهرها، جایی که نیمی از جمعیت دنیا در آن زندگی می کنند، ارائه می دهد. سلامتی، زندگی و معیشت مردم همچنین اموال و زیرساخت های اساسی نظیر نظام های تأمین و توزیع انرژی و حمل و نقل به صورت فزاینده ای به دلیل مخاطرات امواج گرما، طوفان ها، خشکسالی و سیل و تغییراتی تدریجی چون افزایش سطح دریا به صورت نامطلوبی در حال تاثیر پذیرفتن است.

دبرا رابرت می گوید: شهرنشینی رو به رشد به همراه تغییرات اقلیمی باعث ایجاد خطرات پیجیده ای می شوند که این خطرات به خصوص متوجه شهرهایی است که پیش از این نیز درگیر رشد شهری نامناسب، سطوح بالای فقر و بیکاری و کمبود خدمات پایه بودند.

او ادامه داد: شهرها همچنین می توانند باعث ایجاد فرصت هایی برای اقدام اقلیمی شوند. سازه های سبز، منابع قابل اتکای آب پاکیزه و انرژی های تنوپذیر و سیستم حمل و نقل پایدار که نقاط شهری را به نقاط روستایی متصل می کند همه و همه می تواند باعث ایجاد جامعه ای فراگیرتر و عادلانه تر شود.

شواهد فزاینده ای از سازش وجود دارد که موجب عواقب ناخواسته ای چون تخریب طبیعت، به خطر انداختن زندگی مردم، یا افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. با سهیم کردن همگان در برنامه ریزی، توجه به انصاف و عدالت و بهره مندی از دانش بومی و محلی می توان از این امر جلوگیری کرد.

پنجره ای باریک برای اقدام

تغییرات اقلیمی چالشی دنیای است که به راه حل های محلی نیاز دارد و به همین دلیل است که مطالب کارگروه دوم در ششمین گزارش ارزیابی IPCC (AR6) شامل اطلاعات منطقه ای گسترده به منظور فعال کردن توسعه اقلیمی تاب آور است.

این گزارش به روشنی بیان می کند که هم اکنون، توسعه اقلیمی تاب آور در سطوح فعلی گرمایش با سختی همراه است. اگر گرمایش زمین از 1.5 درجه سانتی گراد (2.7 فارنهایت) فراتر رود، این امر محدودتر خواهد شد. در برخی منطقه ها، اگر گرمایش زمین از دو درجه سانتیگراد (3.6 فارنهایت) فراتر رود این امر غیرممکن خواهد شد. این یافته مهم بر ضرورت اقدام اقلیمی فوری با تمرکز بر انصاف وعدالت تاکید می کند. تأمین بودجه کافی، انتقال فناوری، تعهد سیاسی و مشارکت منجر به سازگاری موثرتر با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

به گزارش دفتر سازمان ملل در ایران هانس-اوتو پورتنر گفت: شواهد علمی خالی از ابهام هستند: تغییرات اقلیمی تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین است. هرگونه تأخیر در اقدام مشترک دنیای منجر به از دست دادن پنجره کوتاه و به سرعت در حال بسته شدن برای تضمین آینده ای قابل زیست خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید